Oosthavenkade 39b,
3134NW Vlaardingen

Contact ons
per email

  • Oosthavenkade 39b,
    3134 NW Vlaardingen

  • info@juridischsupport.nl

  • Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:30 uur.
    Zaterdag en zondag gesloten.

Ook persoonlijke hulp mogelijk

Volledige begeleiding bij uw dossier

Hulp bij herstelproces

Uw Bedrijf in zwaar weer?

Ondernemen betekent risico nemen. Die risico’s worden nog vergroot wanneer de overheid maatregelen neemt om het Corona virus de kop in te drukken. Uw bedrijf staat door sluiting of omzetverlies onder druk, misschien zelfs zover dat u niet meer weet wat te doen en van alle druk en stress niet meer kan slapen. Hoe nu verder? Haal ik de volgende maand nog, kan ik de lasten nog betalen, moet ik gaan reorganiseren, ga ik failliet?

Als deze gedachten de overhand krijgen is het hoog tijd om een deskundige in te schakelen. Iemand die het klappen van de zweep kent en weet hoe te handelen. Onze juristen, accountants en fiscalisten hebben kennis en ervaring op dit gebied en weten dat snel en adequaat handelen geboden is. Dat kan echter niet zonder inzicht in de stand van zaken.

Om snel dat inzicht te krijgen hebben de specialisten van Juridisch Support een QuickScan ontwikkeld. Deze geeft in korte tijd een redelijk beeld van de bedrijfsorganisatorische en financiële status van het bedrijf. Daaruit moet tevens blijken of de onderneming, al dan niet met aanpassingen, haar activiteiten kan voortzetten.

De QuickScan

De QuickScan is gericht op inzicht in de volgende onderwerpen:
• De status van het bedrijf in juridische, financiële en bedrijfsorganisatorische zin
• Welke bedreigingen en kansen doen zich op korte termijn voor
• Zijn er mogelijkheden aanwezig om een herstelproces in te zetten
• De mogelijkheid van een crediteuren akkoord
• Begeleiding naar een eventueel faillissement
• Voorbereiding en begeleiding van een doorstart

Behoud van de onderneming

Als uit de QuickScan blijkt dat een rendabele exploitatie met de nodige aanpassingen mogelijk is binnen uw bestaande organisatie, richten wij ons daarop. Die aanpassingen kunnen bestaan uit een vermindering van de schulden middels een crediteurenakkoord, overleg met de bank of belastingdienst of reductie van het personeelsbestand of bedrijfskosten. In die gevallen begeleiden wij u als de ondernemer, waarbij indien nodig ook externe financieringsmogelijkheden worden betrokken.

Nieuwe regels crediteurenakkoord

Een crediteurenakkoord werd in het verleden nogal eens belemmerd doordat een paar crediteuren een dergelijk akkoord blokkeerden. Per 1 januari 2021 is echter een wet van kracht geworden die in sommige gevallen de mogelijkheid biedt om weigerachtige crediteuren te dwingen met een akkoord in te stemmen.

Juridische hulp uit onverwachte hoek

Ook rechters blijken in deze tijden van Corona ondernemers te hulp te komen als zij door toedoen van overheidsmaatregelen in de klem dreigen te geraken. Dat doen zij door ondernemers / debiteuren in bescherming te nemen tegen grote crediteuren zoals verhuurders. Wij houden deze ontwikkelingen scherp in de gaten zodat we deze in de praktijk direct kunnen toepassen.

Als behoud van uw bestaande onderneming
niet mogelijk blijkt

Als de conclusie moet zijn dat voortzetting van de activiteiten binnen de bestaande organisatie niet mogelijk is, onderzoeken wij de mogelijkheden om via een faillissement een doorstart te maken. Wij begeleiden de ondernemer richting faillissement, staan hem/haar bij in gesprekken met de curator en adviseren bij het realiseren van een doorstart van de activiteiten van uw onderneming na faillissement.

Plan van aanpak

Voor de QuickScan bij een onderneming in zwaar weer hanteren wij een voordelig all -in tarief van € 695,00 exclusief omzetbelasting. In dit bedrag is begrepen het intakegesprek, bestudering van de stukken, schriftelijk advies met plan van aanpak, analyserapport en slotbespreking. Als de QuickScan leidt tot een opdracht wordt in overleg met u hetzij een fixed price hetzij een uurtarief afgesproken.

Belangstelling?

Als ondernemer wilt u uiteraard weten welke optie voor u het beste is. Maak daarom gebruik van ons vrijblijvende oriëntatiegesprek. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Het levert u altijd iets op én het helpt u bij het maken van de juiste keuze. Neem contact met ons op via het contactformulier of bel 085-303 74 26.

Meer weten over de Juridisch Support QuickScan?

Bezoek onze informatie site

Speciaal voor in (financiële) problemen geraakte bedrijven in de detailhandel, dienstverlening, horeca en ZZP-ers door de Coronacrisis, heeft Juridisch Support een extra info platform ontwikkelt met meer informatie over deze nodige dienstverlening. Veel bedrijven hebben al gebruik gemaakt van de expertise van het team.

 

Meer weten over de Juridisch Support QuickScan?
Bezoek de site Uw Bedrijf in moeilijkheden

Ineke Goedhart
Als specialist op het gebied van accountancy en fiscaliteiten ben ik vaak sparringpartner van ondernemers. Of het nou gaat om het verzorgen van de boekhouding en de jaarrekeningen of voor het doen van investeringen of als uw bedrijf in zwaar weer terecht is gekomen. Zoals bijvoorbeeld tijdens de Bankencrisis of nu in de Coronacrisis. U heeft in zo’n geval adviseurs nodig die kennis hebben van insolventierecht en zicht hebben op fiscale, financiële en juridische mogelijkheden om hieruit te komen. Samen met Mr. E.F.J. Goossens van Juridisch Support begeleiden wij u graag naar een nieuwe passende oplossing.

Ed Goossens
Na ruim 20 jaar ervaring als advocaat en curator houd ik mij nu vooral bezig met advisering van MKB en ZZP ondernemers op verschillende juridische gebieden.
Ondernemers maken veel mee in de groei van hun bedrijf en zeker in zware tijden. Mijn brede kennis en ervaring in het begeleiden van ondernemers op juridisch vlak zet ik graag in voor ondernemers in deze moeilijke tijd. In deze crisis hebben ondernemers niet alleen juridische ondersteuning nodig maar vaak ook financieel en fiscaal. Samen met Ineke Goedhart van de RekenMeesters bv Accountancy & Advies hebben wij ook tijdens de financiële crisis, toen ook veel ondernemingen het moeilijk hadden, vaak met succes een goede uitweg weten te vinden.

Vragen?

Wilt u meer weten over onze werkgebieden of de QuickScan? Mail of bel ons. Wij staan u graag te woord en denken met u mee.


    Neem contact met ons op voor een afspraak, analyserapport of een vrijblijvende offerte.