Oosthavenkade 39b,
3134NW Vlaardingen

Contact ons
per email

  • Oosthavenkade 39b,
    3134 NW Vlaardingen

  • info@juridischsupport.nl

  • Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:30 uur.
    Zaterdag en zondag gesloten.

Incasso

Het meest frustrerende voor een ondernemer zijn onbetaalde rekeningen. Er is een dienst verleend of er zijn goederen geleverd en ondanks aanmaning en sommatie blijft betaling uit. Alleen met juridische middelen kan de debiteur tot betaling worden gedwongen.

Algemeen
Voor bedrijfsmatige opdrachtgevers incasseren wij openstaande vorderingen op hun debiteuren. Dat doen wij eerst in een minnelijke traject en als dat niet binnen korte tijd leidt tot betaling, dan gaan wij over tot gerechtelijke incasso. Daarbij hanteren wij als uitgangspunt dat de vervuiler betaalt, dat wil zeggen dat de incassokosten op de debiteur worden verhaald. In het minnelijk traject voeren wij incasso opdrachten uit op no cure no pay basis. Als de debiteur niet betaalt, berekenen we de opdrachtgever niets. Als wel wordt betaald, brengen wij de van de debiteur gevorderde buitengerechtelijke incassokosten in rekening.

De gerechtelijke fase
In de gerechtelijke fase maken wij onderscheid tussen betwiste en onbetwiste vorderingen. Betwiste vorderingen zijn vorderingen waartegen de debiteur bezwaar heeft gemaakt en waarvan tevoren niet kan worden voorzien of dat bezwaar gerechtvaardigd is. Dat maakt het buitengewoon lastig om de hoeveelheid tijd die met de incasso is gemoeid te voorzien, zodat wij die incasso’s niet op no cure no pay basis kunnen uitvoeren. In die gevallen brengen wij alle externe kosten en ons standaard honorarium in rekening. Voor ons honorarium verwijzen we naar de pagina tarieven.

Onbetwiste vorderingen incasseren wij ook in de gerechtelijke fase op no cure no pay basis, zij het dat alle externe kosten, zoals griffierecht en deurwaarderskosten, bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Als de debiteur uiteindelijk niet kan betalen is de opdrachtgever ons geen honorarium verschuldigd. Betaalt de debiteur wel dan brengen wij bij de opdrachtgever in rekening de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten waartoe de debiteur is veroordeeld.

Interesse ?
Neem contact met ons op via het contactformulier of bel naar 085-303 74 26.

Vragen?

Wilt u meer weten over onze werkgebieden of de QuickScan? Mail of bel ons. Wij staan u graag te woord en denken met u mee.


    Neem contact met ons op voor een afspraak, analyserapport of een vrijblijvende offerte.