Oosthavenkade 39b,
3134NW Vlaardingen

Contact ons
per email

  • Oosthavenkade 39b,
    3134 NW Vlaardingen

  • info@juridischsupport.nl

  • Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:30 uur.
    Zaterdag en zondag gesloten.

Tarieven

Voor advisering hanteren wij een standaard uurtarief van € 175,00 exclusief BTW en externe kosten, maar inclusief bureaukosten. Maandelijks wordt aan de hand van een gespecificeerde declaratie de gewerkte uren en externe kosten in rekening gebracht. Op verzoek maken wij in overleg een fixed price afspraak of maken ons honorarium geheel of gedeeltelijk afhankelijk van het te behalen resultaat.

Bedrijf in moeilijkheden
Voor de QuickScan bij een onderneming in zwaar weer hanteren wij een tarief van € 695,00 exclusief omzetbelasting. In dit bedrag is begrepen het intakegesprek, bestudering van de stukken, schriftelijk advies met plan van aanpak, analyserapport en slotbespreking. Als de QuickScan leidt tot een opdracht wordt in overleg met de opdrachtgever hetzij een fixed price hetzij een uurtarief afgesproken.

INCASSO

De buitengerechtelijke fase
In beginsel worden deze werkzaamheden uitgevoerd op no cure no pay basis exclusief externe kosten. Bij betaling door de debiteur maakt Juridisch Support aanspraak op de bij de debiteur in rekening gebrachte buitengerechtelijke incassokosten. Indien blijkt dat de vordering feitelijk of juridisch gecompliceerd is en nadere studie of onderzoek behoeft, wordt voor de bestede tijd een honorarium van 50% van het standaardhonorarium in rekening gebracht. Als uit studie en/of onderzoek blijkt dat de vordering niet haalbaar is of niet verhaalbaar op de debiteur en op die basis wordt de incasso gestaakt, is de opdrachtgever uitsluitend 50% van het standaardhonorarium verschuldigd. Als de incasso wordt doorgezet en leidt tot betaling is de opdrachtgever naast het honorarium tevens de aan de debiteur in rekening gebrachte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

De gerechtelijke fase
Als de vordering in rechte niet wordt betwist maakt Juridisch Support in alle gevallen aanspraak op betaling van de externe kosten en bij betaling door de debiteur tevens op de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten en de toegewezen proceskosten.

Als de vordering wordt betwist maakt Juridisch Support aanspraak op de gemaakte externe kosten en het gebruikelijke honorarium ad € 175,00 ex BTW per uur.

Indien de vordering in rechte wordt afgewezen en een kostenveroordeling wordt uitgesproken ten laste van de opdrachtgever, komt deze proceskostenveroordeling voor rekening van de opdrachtgever.

Inzet externe professionals
Tegen kostprijs met als maximum het honorarium dat Juridisch Support hanteert.

Interesse
Neem contact met ons op via het contactformulier of bel naar 085-303 74 26.

Vragen?

Wilt u meer weten over onze werkgebieden of de QuickScan? Mail of bel ons. Wij staan u graag te woord en denken met u mee.


    Neem contact met ons op voor een afspraak, analyserapport of een vrijblijvende offerte.